Trinn og håndløper

Kombinasjonsmuligheter Stolper, spiler og håndrekker

Velg fritt blant våre stolper, spiler og håndrekker ut fra ønsket stil og uttrykk.
Vi leverer stolper og spiler i ulike profiler og mønstre som vist ovenfor.
Dimensjonene oppgitt nedenfor er retningsgivende, og kan også leveres i andre varianter.


Stolper:
Standard: 60 x 60 mm, 85 x 85 mm, 100 x 100 mm, 120 x 120 mm
Dreid: 85 x 85 mm, 108 x 108 mm
Empire/fas: 85 x 85 mm, 100 x 100 mm,120 x 120 mm

30stolperSpiler:
Standard rund: 23 og 28 mm
Rett: 35 x 35 mm 44 x 44 mm
Dreid: 37 x 37 mm, 55 x 55 mm
Empire/fas: 35 x 35 mm, 44 x 44 mm
Stål: 10, 12,14,16 og 20 mm

54spilerHåndrekker:
Rett: 41/43 x 60 mm, 51x 60 mm,
41/43 x 90/100 mm (til Extenso)
Standard og profilert: 41/43 x 85 mm,
51 x 85 mm 60 x 85 mm
Rund: 43 og 50 mm
Profilert 2: 50 x 60 mm
Stål: 42,4 og 48,3 mm

06handrekke

 

 

A / M20 / H2
B / T3 / M25 / H3
B / T3 / M62 / H3
L / M26 / H3
A / M22 / H1
N / M38 / H2
C / M52 / H1
H / M20 / H1
F / M48 / H3
E / M52 / H3
D / M38 / H2
A / M20 / H2
B / H1
D / M50 / H1
B / T4 / M20 / H4
P / H3
G / M22 / H3
J / M20 / H1
A / M25 / H3