torsdag, 01 november 2012 14:07

Norges første trapp app

NORGES FØRSTE TRAPPE APP LANSERES MEDIO 2013

TrappeGruppen er stolte av å være foretrukket i ett internasjonalt samarbeid, opprettet av AppmakerStore.
Sammen med anerkjente internasjonale aktører utvikler vi en applikasjon til nettbrett og smarttelefoner.
TrappeGruppen bidrar med vår kompetanse på teknisk tegning, lasteanalyse, samt backupsea tegnekartotek.
Applikasjonen vil bli lansert på APPmakerSTORE medio 2013.
Appen vil være med difrensierte valgmuligheter for arkitekter/ingeniører, samt privatkunder.

TGP vil innholde blant annet
-Id-merking av trappegruppen sine eksisterende og nye trapper. Ved å legge telefonen på Id-merket kan kunde finne telefonnummer, mail og kontaktinfo til TG, produksjonsdato, hvor trappen er produsert, hvor trappen er kjøpt, hvilke materiale og overflatebehandling. Fargekoder, trappemodell, og lignende.
-Alle tegninger og data vil bli lagret i et i internasjonalt backupsea bibliotek. Dette gjør det mulig å produsere nøyaktig trappemål eller tilføye nøyaktige elementer, ved nye tekniske krav. Kunden kan da bestille dette fra en produsent i f.eks. Canada.
Ønsker kunde å bytte ut spiler i rekkverk, håndløper, har vi måltegningene og overflatekode. I stedet for å bytte ut hele trappen kan vi produsere den ene delen nøyaktig lik. Dette ligger også under vår filosofi om den grønne visjon. Se Om oss og miljødeklarasjon.
-produksjonsdokumentasjon. Kundene kan 24 timer i døgnet gå inn på sitt serienr. og se bilder av trappeproduksjon. -for trappekonsulenter vil enkle oppmåling systemer, tegnesystemer og mulighet for å sende trappeprosjektet direkte i produksjon fra byggeplass, samt betalingsordninger for montører etter endt montasje. Gå inn på www.appmakerstore.com TrappeGruppen i dag og i fremtiden….