Montasjeveiledning

Montasjeveiledning

montasje 01Trinn for Trinn
Rydd trapperom oppe og nede. Sørg for at du har god plass til å skru sammen ulike trappeløp.
Mottak av trappedeler ,festemateriell, tegninger og montasjeanvisning.
Først kontrollerer du mål på trappehull og høyder stemmer overens med spesifikasjoner i tegninger.
Husk å sjekke vinkel i trappehull og avstand på begge sider av der trappen skal stå.
Kontroller trappedeler. Trinn, vanger, håndløpere ,meglere og spiler skal være fri for skader. Se nøye etter fargenyanse i overflatebehandlingen.
Ved åpen trapp start med å skru barnesikringer på undersiden av trinnene. Det er nummerert merking av trinn og barnesikringer.
Skru i sammen de ulike løpene.
Ved en U-trapp er det 3 løp. L-trapp 2 løp og rett trapp 1.løp.


Start med en yttervange. Sett 5 x 70mm skruer i fra baksiden og vend den med trinnsiden opp . Legg en tynn stripe med silikon eller ph-lim i nederste hjørne, hele veien rundt i trinn utfresingen.
Trinn settes i utfresningen og skyves helt tilbake til bakkanten. Skru nå trinnet fast fra undersiden.
Det er viktigt at trinnet er skjøvet tilbake i bakkanten.
Resten av trinnene monteres i yttervangen.


Innervangen legges med trinnsiden opp og silikon påføres som ved yttervangen
Vangen vendes og legges ned over trinnene og bankes på plass med en gummihammer. Husk å skyve trinnene helt tilbake til bakkanten. (5x70mm skruer)
Er trappen med tette opptrinn, settes de løse i, før man monterer innervangen. Støttrinn festes så med 5 x 40mm skruer.
montasje 02Ved 90 gr og 180 gr trapper monterer man nå hjørnestolper og stendere. Husk silikon i utfresingene, ellers kan trappen komme til å knirke. Det skal brukes 6x90mm. skruer. Sjekk at alle skruer er på plass og at alle sammenføyninger er tette. Nå monteres alle skruer på hjørnestolper.

 

Megler og hjørnestolpe

Når løpene er sammensatt, kan man, hvis det er plass nok i trappehullet, sette sammen løpene i hele trappen. Ellers må man stikke øverste løp opp først, understøtte med lekter og deretter montere sammen løpene. Husk også silikon i utfresningene. Det brukes 5x80mm skruer.

Trappen senkes nå på plass. Uttrinnet skal passe med gulvet nede. Sjekk trinn 1. Det er viktig at både trinn 1 samt uttrinnet er i vater.
I de aller fleste tilfeller utenom rettrapper, kan ikke hele trappen skrues isammen, før den senkes eller løftes på plass.
Begynn med løp 1. Sett løpet i vater og sett en skrue under første trinn. Skrue festes gjerne ned i bunnsvill i vegg eller rett ned i gulvet. Skal vange i løp 2. på innsiden av løp 2. må tilsvarende avstand måles ut fra hjørne. Er det nedzink, kan løp 1. settes helt inn mot hjørnevegg.
Sett en bærestolpe under løp 1.,før løp 2 settes på plass.
Nå skal løp 2 senkes ned på løp 1. Løsne gjerne skruene i yttervange, i trinn som skal sammenføyes mot løp 1. Husk silikon elller ph-lim før sammenføyning.
Fjern bæring under løp 1 og løp 2 faller naturlig på plass.
Samme metode bruker på løp 3.
Nå står trappen på plass i trappehullet av seg selv.
Skru stolper og sammenføninger godt.
Huller til å feste trappen i veggen er ikke forboret fra fabrikken, da vi ikke har mulighet til å vite hvor underlaget er best. Skruer samt plugger til montering i vegg medfølger og er godt merket.
Før trappen festes til veggen, forbores med Ø5mm bor (fig. 14), deretter forsenker man Ø5 hullet med et 12mm bor.
Dybden på forsenkningen skal være ca. 15mm. Ettermonter dekkpropper i alle forsenkede hull.
Husk å tildekke trappen nøye hvis byggeprosjektet ikke er avsluttet.
montasje 03Trappen burde bli behandlet som ett møbel og sko bør ikke brukes i trapp.

 

Monteringsveiledning vannrett rekkverk

Vannrett rekkverk leveres i faste lengder og med fast spileavstand på 120 mm. Til hvert vannrett rekkverk medfølger det en slutstender på 40x40x1400 til avslutning.
750 mm, 1250 mm, 1800 mm, 2500 mm
Ved lengder over 2500 mm, bør det monteres en støttestender som sidemonteres til dekkekanten.

Barneport kan leveres. Monteres med 40x40 stolpe til vegg. Div. Beslag medfølger


BILDE MONTASJEVEILEDNINGMonteringsveiledning barnesikring

Barnesikringer er alltid enklest å montere på trinnene før trappen settes sammen. Start med å forbore barnesikringene med en 6 mm bor (fig. 17). Deretter monteres de på undersiden av forkanten på trinnene med 5 x 60mm skruer. De skal monteres 40 mm fra forkanten. Barnesikringene skal sentreres sidelengs.
Vær MEGET oppmerksom på å få vent trinnet riktig før montering av barnesikringen.
Fig. 17.