God samvittighet når du går i trapper

UTSLIPP og KLIMATrappeGruppen sin grønne profil, er noe vi nevner med stolthet og ikke minst glede. En bærekraftig skogsutvikling, er selve grunnforutsettningen i vårt økosystem. Vi setter klare og ufravikelige krav til våre leverandører.
Alt vi foretar oss skal være med bevisthet for miljøet. Være seg innkjøp, logistikk, foredling og produksjon.

Alle våre kunder kjøper trapper med god miljøsamvittighet.
Det gjennomsnittlige kulldioksidutslippet fra produksjonen av en vanlig lakkert trapp, er ca. 32,4 kg per trapp. Det tilsvarer ca. 16 mils bilkjøring i en vanlig familiebil, men i motsetning til bilens drivstoff, så er tre kulldioksidnøytralt fordi det er en fornybar råvare.

Gjenvinning
Store deler av trappen kan senere gjenvinnes. Det skjer først og fremst gjennom energigjenvinning. Tre inneholder mye energi, og alt kan gjenbrukes. Ca. to prosent av trappen består av metall i form av beslag og skruer o.l. Alt metallet kan gjenvinnes.

Utholdende produksjon
Hele 84 prosent av en vanlig trapp består av fornybare råvarer. To prosent består av stålbeslag som kan gjenvinnes, og bare fire prosent er av fossil opprinnelse. I hele prosessen fra transport til ferdig produkt, består opptil 88 prosent av den brukte energien av biobrennstoff og elektrisk energi. Hovedsakelig fra miljøvennlige kilder som vannkraft