Vilkår

1.
LOSSING OG INNBÆRING AV TAPPEDELER INGÅR IKKE I PRISEN HVIS IKKE ANNET ER AVTALT MED TRAPPEGRUPPEN.

2.
TRAPPEÅPNINGENE SKAL VÆRE I VINKEL SAMT RENSKÅRET OG FØLGE OVERENSKOMMENDEMÅL PÅ TEGNINGER.

3.
HAR MÅLKONTROLLØR AVTALE MED KUNDEN OM OPPMÅLING, BLIR DET FAKTURERT KUNDE FOR DE EKTRAKOSTNADER DETTE MEDFØRER TG, OM TRAPPEHULL IKKE ER KLARGJORT.

4.
MANGLER SPIKERSSLAG I VEGGER, ETASJESKILLE OG GULV, EI HELLER FØLGER DE NORMER I NS 3932 VEDR.TRAPPEHULL OG TRAPPELØP, NOE SOM MEDFØRER ATMONTASJEN OG TRAPP IKKE BLIR TILFREDSTILLENDE, FRASKRIVER TG AS SEG ANSVARET FOR UJEVNHETER, KNIRK OG EVENTUELLE SKADE I VEGG FOR Å FINNE SPIKERSLAG. VED MANGLENDE SPIKERSLAG SKAL DETTE OPPLYSES TIL TG OMGÅENDE. EKSTRAKOSTNADER SOM AVBRUTT MONTASJE OG INNKJØP AV SPELLT FESTEMATERIELL VIL BLI FAKTURERT KUNDEN.

5.
TRAPPEVANGENE SKAL KUNNE BELASTE GULVET MED MIN. 200 N/cm2 AVED TRAPPESTART.(første opptrinn)

6.
TRAPPEÅPNINGENE SKAL VÆRE RYDDET OG KLARGJORT. SAMT ET GULVOMRÅDE PÅ 2,5X3,5 METER FOR Å HA MULIGHET TIL Å MONTERE TRAPPEN

7.
EVENTUELL LISTING FRA VEGG TIL VANGE ELLER VALVKANTINNKLEDNING INNGÅR IKKE I MONTASJE PRISEN, HVIS IKKE ANNET ER AVTALT.

8.
TRAPPEN MED INNGÅENDE REKKE, HÅNDLØPER OG VALVKANTREKKEN SKAL KUNNE MONTERES VED SAMME MONTASJETILFELLE. DVS AT GULV I BEGGE ETASJENE SKAL VÆRE FERDIGLAGET OG DEKT MED BESKYTTELSESPAPP.

9.
DET SKAL FINNES KJØRBAR VEI TIL MONTASJEPLASS

10.
HVIS TRAPPENE MÅ LAGRES PÅ ARBEISPLASS MÅ DETTE GJØRES I OPPVARMET ROM.

11.
KUNDEN FORPLIKTER SEG TIL Å TA IMOT BESTILLINGEN FRA TRANSPORT. KONTROLLERE ORDREBEKREFTELSE MOT FRAKTSEDDEL OG TELLE ANTALL KOLLI. OPPDAGER DU MANKO ELLER SKADE, SKAL DETTE NOTERES PÅ FRAKTSEDDELSEN SOM SJÅFØREN BEHOLDER. DU KONTAKTER DERETTER MESTERTRAPP AS. HAR KUNDEN GODKJENT OG SIGNERT FRAKTSEDDEL, BEKREFTER KUNDEN AT BESTILLT VARE ER LEVERT KUNDE. KUNDEN FORPLIKTER SEG TIL Å LEGGE MOTTATT VARE INN I OPPVARMET ROM OG LEGGE VARENE TILGJENGELIG FOR MESTERTRAPP AS, HVIS MONTASJE ER AVTALT. KUNDEN HAR ANSVARET FOR TRAPPEN FRAM TIL MONTØRENE ETTER AVTALE KOMMER FOR Å MONTERE

12.
HALVPARTEN AV KJØPESUM INNBETALES NÅR TRAPP ER LAGT I PRODUKSJONSLINJEN HOS FABRIKK. RESTERENDE BELØP BETALES NÅR TRAPPEN ER STILT TIL DISPOSISJON PÅ AVTALESTED. RESTERENDE BELØP SKAL VÆRE INNBETALT FØR MONTASJE.

13.
KUNDEN FORPLIKTER SEG TIL Å SE OVER TRAPPEDELER FØR TRAPPEN BLIR MONTERT. DETTE VÆRE SEG TRINN, VANGER, SPILER, HÅNDLØPER ETC. KUNDEN SKAL KONTROLLERE MED ORDREBEKREFTELSEN AT DETTE ANTALL, TRESORT OG OVERFLATEBEHANDLING STEMMER.

14.
NÅR TRAPPEN ER FERDIG MONTERT KAN IKKE KUNDEN PÅROPE MANGLER SOM VEDKOMMENDE BURDE HA OPPDAGET VED GJENNOMGANG AV MOTTATTE TRAPPEDELER. FORBRUKERKJØPSLOVEN AV 2002 JF § 18. Tidspunktet for bedømmelsen av om det foreligger en mangel: Ved bedømmelse av om tingen har en mangel, skal det tidspunktet drisikoen går over på forbrukeren, legges til grunn, selv om mangelen først viser seg senere.

15.
KUNDEN ER FORPLIKTET TIL Å STILLE TIL DISPOSISJON FOR OVERTAGELSE AV TRAPPEN. KUNDEN SKAL KONTROLLERE TRAPPEN SAMMEN MED MONTØRENE. KUNDEN OG MONTØRENE FYLLLER UT 15. SAMMEN ETT OVERTAGELSESDOKUMENT. VED REKLAMASJON SKAL DETTE KOMME FREM AV REKLAMASJONSRAPPORT.

16.
FOR SPESIELT BESTILTE OG TILVIRKEDE VARER REGNES LOVEN OM VARER SOM ER LAGET SPESIELT FOR FORBRUKER. DETTE INNEBÆRER AT KJØPER DEKKER KOSTNADER TIL FAKTISK UTFØRT ARBEID OG MEDGÅTTE MATERIALE JF§16 I ANGREFRISTLOVEN

17.
TRAPPEGRUPPEN FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å RETTE OPP FEIL OG MANGLER VED VAREN JF FORBRUKERKJØPSLOVEN AV 2002