Sikkerhet

SikkerhetVi får av og til forespørsel om å lage trapper med en utforming som innebærer avvik fra regelverket. Oftest av utseendemessige årsaker. Vi har imidlertid valgt å bare levere trapper som oppfyller gjeldende sikkerhetskrav.

Reglene er der for en grunn, og alle våre trapper følger gjeldende normer og lover på de markedene der de selges. En del bilder på nettstedet vårt kan derfor vise utforminger som er tillatte i andre land, men ikke i Norge.

Regelverket forbyr for eksempel at rekkverk utformes slik at de innbyr til klatring. Selv avstanden mellom trinnene og andre åpninger må utformes slik at barn ikke kan klemme seg gjennom og bli sittende fast.
Men du trenger ikke å bekymre deg. Vi vet hva som skal til, og sørger for at din trapp følger regelverket.