Montasje

TrappeGruppen har en egne montasjeavdelinger og team rundt i hele Norge. Vi anbefaler å bruke våre erfarne montører for å få det best trappereslultat.

Alle våre montører har fabrev, og har lang fartstid og erfaring med trappemontering. Vi har også spesialiserte montører som tar av seg jobben med å lage nye trappehull og finne den beste løsningen for deres nye trapp. En riktig montering av deres nye trapp kan vi garantere om dere bruker oss til trappemonteringen.
I enkelte prosjekter benytter vi fabrikkenes egne montører.
Dette setter oss istand til å ferdigstille store prosjekter innenfor korte tidsfrister.

Vi monterer din trapp i løpet av en montasjedag.

Ønsker dere likevel å montere trappen selv eller bruke en lokal snekker, hjelper vi dere med monteringsveiledning, som viser alle operasjoner og gir en grei innledning før dere starter med arbeidet.Megler og hjørnestolpe

Når løpene er sammensatt, kan man, hvis det er plass nok i trappehullet, sette sammen løpene i hele trappen. Ellers må man stikke øverste løp opp først, understøtte med lekter og deretter montere sammen løpene. Husk også silikon i utfresningene. Det brukes 5x80mm skruer.

Trappen senkes nå på plass. Uttrinnet skal passe med gulvet nede. Sjekk trinn 1. Det er viktig at både trinn 1 samt uttrinnet er i vater.
I de aller fleste tilfeller utenom rettrapper, kan ikke hele trappen skrues isammen, før den senkes eller løftes på plass.
Begynn med løp 1. Sett løpet i vater og sett en skrue under første trinn. Skrue festes gjerne ned i bunnsvill i vegg eller rett ned i gulvet. Skal vange i løp 2. på innsiden av løp 2. må tilsvarende avstand måles ut fra hjørne. Er det nedzink, kan løp 1. settes helt inn mot hjørnevegg.
Sett en bærestolpe under løp 1.,før løp 2 settes på plass.
Nå skal løp 2 senkes ned på løp 1. Løsne gjerne skruene i yttervange, i trinn som skal sammenføyes mot løp 1. Husk silikon elller ph-lim før sammenføyning.
Fjern bæring under løp 1 og løp 2 faller naturlig på plass.
Samme metode bruker på løp 3.
Nå står trappen på plass i trappehullet av seg selv.
Skru stolper og sammenføninger godt.
Huller til å feste trappen i veggen er ikke forboret fra fabrikken, da vi ikke har mulighet til å vite hvor underlaget er best. Skruer samt plugger til montering i vegg medfølger og er godt merket.
Før trappen festes til veggen, forbores med Ø5mm bor (fig. 14), deretter forsenker man Ø5 hullet med et 12mm bor.
Dybden på forsenkningen skal være ca. 15mm. Ettermonter dekkpropper i alle forsenkede hull.
Husk å tildekke trappen nøye hvis byggeprosjektet ikke er avsluttet.
montasje 03Trappen burde bli behandlet som ett møbel og sko bør ikke brukes i trapp.


Monteringsveiledning vannrett rekkverk
Vannrett rekkverk leveres i faste lengder og med fast spileavstand på 120 mm. Til hvert vannrett rekkverk medfølger det en slutstender på 40x40x1400 til avslutning.

750 mm, 1250 mm, 1800 mm, 2500 mm

Ved lengder over 2500 mm, bør det monteres en støttestender som sidemonteres til dekkekanten.

montasje 04

Barneport kan leveres. Monteres med 40x40 stolpe til vegg. Div. Beslag medfølger

montasje 05

Monteringsveiledning barnesikring
Barnesikringer er alltid enklest å montere på trinnene før trappen settes sammen. Start med å forbore barnesikringene med en 6 mm bor (fig. 17). Deretter monteres de på undersiden av forkanten på trinnene med 5 x 60mm skruer. De skal monteres 40 mm fra forkanten. Barnesikringene skal sentreres sidelengs.
Vær MEGET oppmerksom på å få vent trinnet riktig før montering av barnesikringen.

 


montasje 09

Fig. 17.