Befaring og måltagning

befarin malEn av våre trappekonsulenter kommer hjem eller på byggeplass for å ta befaring og måltagning.
Dette gjøres gjerne i samråd med privatkunde eller ansvarlig utførende.

Under befaring blir trappehull, vegger, gulv og festemuligheter inspisert og kontrollert.
Ved nybygg eller rehabilitering ønsker vi å være så tidlig som mulig med i prosjekt og byggeprosess.
Tekniske krav(NS 3932) og trappemanual vil bli overlevert ansvarlig utførende.
Festemuligheter i vegger, gulv og trapphull, vil bli spesifisert.
Samt hjørner, avslutning av returrekkverk og håndløpere.
Varmekabler, lyspunkter på vegg og stikk vil bli spesifisert for ansvarlig utførende for elektroarbeider.
Vannbåren varme i gulv i trapperom vil bli spesifisert for ansvarlig utførende for rørlegging.
De ulike trappemodellene trenger ulike festemuligheter.

Vi gir råd bare spør oss.
Under befaring blir det tatt bilder og trapperom blir målsatt.
Sammen med teknisk på fabrikk tegner vi opp trappene i 3D.
Tegninger vil bli gått igjennom med kunde, før trappen blir godkjent og sendt til produksjon.